محصولات

عطر ۵۰ میل آکوا جیو

۵۰۰۰۰ تومان

روغن آرگان

روغن آرگان با پوشش ساقه مو مانع از خشک شدن و آسیب زیست محیطی میشود ورطوبت مو را حفظ میکند. میتوان از آرگان جهت جلوگیری از خشکی ریشه موپوست دست و پا وناخن استفاده کرد.

160000 تومان 130000 تومان

بناول تقویتی مو

ماسک مو ساختار خارجی مو را کاملا بسته نگه میدارد. با استفاده از ماسک مو تمام اجزای مو که از گسسته هستند کاملا نرم و به حالت اولیه خود برمیگردند.

16000 تومان 14800 تومان